Multipolar - fale radiowe

Multipolar - fale radiowe: podgrzanie włókien kolagenowych falami radiowymi, Więcej informacji: www.centrumurodygdynia.pl